Bayi Girişi
TR EN
Akdaş Outdoor > Destek > Grupman Ölçümü

Grupman Ölçümü

Grupman hesaplaması için öncelikle en az 100 cm, tercihen 120 cm kare hedef kâğıtlarına ihtiyacımız var.  Bu kâğıtlardan test edilecek şok ve fişek sayısının en az 3 katı adedinde edinmeliyiz, zira tek bir atışta elde edilecek sonuçlar belirleyici olmayabilir.

Hedef kâğıdını edindikten sonra kâğıdın bir köşesine teste dair bilgileri girmeliyiz. Bu bilgiler; “Test Numarası veya Tarihi”, “Mesafe”, “Tüfek Modeli”, “Namlu ve Çap”, “Şok Değeri”,  “Fişek Gramajı”, “Saçma Numarası” vs. olarak sıralanabilir.

Daha sonra hedef kâğıdımızın üzerine 51cm ve 76cm olmak üzere iç içe iki daire çiziyoruz. Bu daireler sayesinde saçmaların hangi bölgede yoğunlaştığını görebiliriz. Ayrıca hedef almayı kolaylaştırmak amacıyla merkeze 12 cm genişliğinde bir daire daha ekliyoruz.

Test fişeği olarak ise 6 numara saçma ile doldurulmuş bilindik markaları tercih etmeliyiz. Skeet veya Trap testleri ya da farklı amaçlı testlerde farklı mesafeler veya fişekler kullanılabilir.

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra tüfeğimizi standart atış mesafesi olan hedeften 36,6 metre uzağa getiririz ve mümkünse bir aparatla sabitleriz. Elde yapılan atışlarda kaymalar olabilir. Hedef kâğıdını da herhangi bir şekilde sabitledikten sonra aynı şok ve fişekle aynı atışı en az üç kez tekrarlarız. Skeet ve silindir şokların testlerini, kullanım amaçları doğrultusunda 25 metre altındaki mesafelerde yapmamız daha doğru olacaktır. Bu testlerin çeşitli fişeklerle yapılması mümkündür. Tüfeğinizin belirli bir fişekle göstereceği performansı bu şekilde ölçebilirsiniz, ancak daha önce de bahsettiğimiz gibi standart test fişeği olarak 32 gram 6 numara saçma kabul edilmektedir.

Daha net sonuçlar elde etmek amacıyla test için rüzgârsız ve açık bir gün seçmemiz gerekir. Teste başlamadan önce kullanacağımız fişeklerden en az 3 tanesini açıp içlerindeki saçma sayısının ortalamasın alınması gerekir.

SONUCUN HESAPLANMASI

Grupman sonucu hesaplanırken elde edilecek en temel sonuç 76 cm çapındaki daire isabet eden saçma sayısının fişekte bulunan toplam saçma sayısına oranıdır. Yapılan bu hesaplama  “Grupman Verimliliği”ni verecektir.

Örnek:

Ortalama 280 saçma bulunan fişeğimizle yapılan atışta 196 adet saçma 76 cm çapındaki daire içine isabet etmiş olsun. Bu durumda:

196 ( İsabet Sayısı) x 100 / 280 (Toplam Saçma Sayısı) = %70 grupman verimliliğine ulaşılır.

Bir diğer genel hesaplama ise POI, yani “Vuruş Noktası”dır. Vuruş noktasını hesaplamak için hedef kâğıdının üst ve alt yarımlarındaki saçma sayıları ayrı ayrı sayılır. POI atışlarının Tam Şok (F) ile yapılması önerilir.

Örnek:

Ortalama 280 saçma bulunan fişeğimizle yapılan atışta isabet eden 180 saçmanın 100 adedi üst yarımda, 80 adedi alt yarımda ise:

POI : %55 üst, %45 alt şeklindedir.

Ayrıca saçma düzensizliği, genel grupman performansı gibi bir dizi ayrıntılı hesaplama yöntemi de mevcuttur.

36,6 metreden 32 gram 6 numara fişek ile yapılan atışlarda şokların beklenen ortalama isabet oranları aşağıdadır:

  1. Tam Şok (F) =  %70
  2. Üç Çeyrek Şok (IM) = %65
  3. Yarım Şok (M) = %60
  4. Düzeltilmiş Yarım Şok (IC) = %50
  5. Silindir Şok (CL) = %40

Bu oranlar ortalama değerlerdir ve yapılan testlerde çeşitli etkenlerden dolayı farklı sonuçlar elde edilebilir.

ÖRNEK TEST ATIŞLARI İÇİN TIKLAYIN